ระบบจัดการยานพาหนะ  
เลือกลักษณะรถที่เปิดให้บริการ